Pomoc

Przygotowanie materiałów do druku to niełatwa praca. Z jednej strony współczesne możliwości DTP pozwalają na tworzenie pięknych i niejednokrotnie skomplikowanych projektów, z drugiej - technika druku i wybór materiału narzucają swoje ograniczenia, które w trosce o jak najlepszy efekt końcowy powinno się brać pod uwagę. Dobre przygotowanie plików do druku sprawia, że współpraca wydawca-drukarnia staje się łatwiejsza a wynik wspólnej pracy - satysfakcjonujący. Żeby ułatwić sobie i Państwu tą współpracę, przygotowaliśmy zestaw podstawowych zasad przygotowania prac do druku w naszej drukarni, wykaz najczęstszych błędów w przygotowaniu pracy oraz makiety do przygotowania oklein dla oprawy twardej. Szerokość grzbietu możemy obliczyć i podać Państwu po określeniu ilości stron oraz rodzaju i gramatury papieru.

Przydatne wskazówki

Przygotowanie prac do druku offsetowego

Dostarczane przez Państwa pliki są u nas sprawdzane, co pozwala wychwycić większość ewentualnych błędów przed rozpoczęciem produkcji. Jednak żeby zminimalizować ryzyko pomyłek i zaoszczędzić nam i Państwu cenny czas, prosimy o dostarczanie materiałów przygotowanych zgodnie z poniższymi zaleceniami.

 1. Pliki najlepiej przygotować w formacie pdf (posiadamy obecnie możliwość przetwarzania plików do wersji 1.7 włącznie)
 2. Zalecamy pliki kompozytowe (nie separacje) - przy pracach wielostronnicowych to konieczność
 3. Obrazy kolorowe - CMYK, obrazy czarno-białe - skala szarości, 300 ppi. Jeżeli w pracy występują kolory dodatkowe (Panton) proszę nas o tym informować, w przeciwnym razie mogą one zostać zamienione na CMYK. Czarny tekst powinien zawierać wyłącznie 100%K (nie może składać się z czterech kolorów CMYK)
 4. Suma pokrycia powierzchni farbą nie powinna przekraczać 320% (np. nie można uzyskiwać czerni z farb 100%C, 100%M, 100%Y i 100%K = 400%). W celu uzyskania głębokiej czerni można użyć np. 80%C, 30%M, 20%Y, 100%K; w przypadku wybierania drobnych elementów w czarnej apli dobrze jest użyć tylko dwóch kolorów, np. 60%C i 100%K.
 5. Kolor tła pod czarnym tekstem nie powinien być usunięty (opcja nadruku dla tekstu - overprint - włączona).
 6. Spady powinny mieć co najmniej 3 mm dookoła strony Dobrą praktyką jest umieszczenie istotnych elementów pracy (tekst, ilustracje) w odległości min 5mm od krawędzi strony.
 7. Grubość linii należy przyjąć min. 0,1 mm
 8. Wszystkie fonty powinny być dołączone do pliku lub zamienione na krzywe
 9. W przypadku prac wielostronnicowych wszystkie wakaty powinny znajdować się w pliku.
 10. Stron proszę nie łączyć w składki (rozkładówki); plik powinien składać się z pojedynczych stron.
 11. Strony w pliku powinny być w tym samym formacie i orientacji. Dobrze jest umieścić na stronie znaczniki cięcia (odsunięte min 3mm od formatu), w przypadku prac bez spadów strony mogą być w formacie netto.
 12. Jeżeli praca składa się z kilku plików, dobrze jest umieścić w nazwie pliku numery stron w tym pliku zwartych, np. 001-032_nazwa.pdf, 033-128_nazwa.pdf itp.

Najczęstsze błędy

 1. Kolory RGB zamiast CMYK (dotyczy zarówno grafik jak i tekstu)
 2. Brak spadów (elementy dochodzące do krawędzi strony powinny być "przeciągnięte" poza tą krawędź o min. 3 mm; ta część zostanie obcięta, eliminując ew. "świecenie" na krawędzi cięcia)
 3. Czarny tekst składa się z czterech kolorów CMYK (zamiast 100%k)
 4. Tło pod czarnym tekstem jest usunięte (brak opcji nadruku - overprint - dla tekstu)
 5. Brak stron wakatowych w pracy (w pliku muszą być wszystkie strony, nawet puste, które mają znajdować się w pracy)
 6. Zbyt niska rozdzielczość zdjęć (zwłaszcza pobieranych z internetu)
 7. Strony o różnych formatach i orientacji (pozioma-pionowa) umieszczone w jednym pliku pdf